0003092

PUERTA NICHO 40 x 50 APROBADA REFORZADA BORI - PNA

PUERTA NICHO 40 x 50 APROBADA REFORZADA BORI - PNA

$1.782,42

(Impuestos incluidos)

0003200

PUERTA NICHO 45 x 65 APROBADA REFORZADA BORI - PN4565A

PUERTA NICHO 45 x 65 APROBADA REFORZADA BORI - PN4565A

$2.670,55

(Impuestos incluidos)

0012380

CONDUCTO REJA VENTILACION 15 cm x 15 cm PARED 30 cm - CRV1530

CONDUCTO REJA VENTILACION 15 cm x 15 cm PARED 30 cm - CRV1530

$377,16

(Impuestos incluidos)

0012379

CONDUCTO REJA VENTILACION 15 cm x 15 cm PARED 15 cm - CRV1515

CONDUCTO REJA VENTILACION 15 cm x 15 cm PARED 15 cm - CRV1515

$255,95

(Impuestos incluidos)

0008821

REJILLA VENTILACION ESMALTADA PLANA/AMURAR 15 x 15cm 100cm2

- RV15C

REJILLA VENTILACION ESMALTADA PLANA/AMURAR 15 x 15cm 100cm2

- RV15C

$62,82

(Impuestos incluidos)

0010184

REJILLA VENTILACION ESMALTADA PLANA/AMURAR 15 x 30cm 200cm2
- RV1530C

REJILLA VENTILACION ESMALTADA PLANA/AMURAR 15 x 30cm 200cm2
- RV1530C

$118,13

(Impuestos incluidos)

0008822

REJILLA VENTILACION ESMALTADA PLANA/AMURAR 20 x 20cm 100cm2
- RV20C

REJILLA VENTILACION ESMALTADA PLANA/AMURAR 20 x 20cm 100cm2
- RV20C

$96,20

(Impuestos incluidos)

0003203

PUERTA SUPERGAS 145 cm x 90 cm CHAPA CON MARCO - PSG

PUERTA SUPERGAS 145 cm x 90 cm CHAPA CON MARCO - PSG

$4.562,99

(Impuestos incluidos)

0003093

PUERTA TERMOTANQUE 60 cm x 105 cm CHAPA ESMALTADA - PTC

PUERTA TERMOTANQUE 60 cm x 105 cm CHAPA ESMALTADA - PTC

$5.506,43

(Impuestos incluidos)

0013943

PUERTA TERMOTANQUE 60 cm x 180 cm ESMALTADA - PTG

PUERTA TERMOTANQUE 60 cm x 180 cm ESMALTADA - PTG

$10.157,97

(Impuestos incluidos)

0013364

PASA TECHO UNIVERSAL DEKTITE APTO PARA 3" 4" y 5" - PTU

PASA TECHO UNIVERSAL DEKTITE APTO PARA 3" 4" y 5" - PTU

$1.521,10

(Impuestos incluidos)

0001479

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 3" x METRO DIVANO - CAA3D

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 3" x METRO DIVANO - CAA3D

$426,05

(Impuestos incluidos)

0001480

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 4" x METRO DIVANO - CAA4D

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 4" x METRO DIVANO - CAA4D

$514,33

(Impuestos incluidos)

0001481

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 5" x METRO DIVANO - CAA5D

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 5" x METRO DIVANO - CAA5D

$637,91

(Impuestos incluidos)

0007224

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 6" x METRO DIVANO - CAA6D

CAÑO ALUMINIO CORRUGADO 6" x METRO DIVANO - CAA6D

$706,75

(Impuestos incluidos)

0001482

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 3" x 1 mts DIVANO - CA3D

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 3" x 1 mts DIVANO - CA3D

$187,29

(Impuestos incluidos)

0001483

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 4" x 1 mts DIVANO - CA4D

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 4" x 1 mts DIVANO - CA4D

$229,93

(Impuestos incluidos)

0001484

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 5" x 1 mts DIVANO - CA5D

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 5" x 1 mts DIVANO - CA5D

$341,60

(Impuestos incluidos)

0001485

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 6" x 1 mts DIVANO - CA6D

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 6" x 1 mts DIVANO - CA6D

$396,57

(Impuestos incluidos)

0001486

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 7" x 1 mts DIVANO - CA7D

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 7" x 1 mts DIVANO - CA7D

$502,57

(Impuestos incluidos)

0001487

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 8" x 1 mts DIVANO - CA8D

CAÑO CHAPA GALVANIZADA 8" x 1 mts DIVANO - CA8D

$571,27

(Impuestos incluidos)

0001529

CAÑO CHAPA NEGRA 4 1/2" x 1 mts DIVANO - CAN412D

CAÑO CHAPA NEGRA 4 1/2" x 1 mts DIVANO - CAN412D

$488,78

(Impuestos incluidos)

0001528

CAÑO CHAPA NEGRA 4" x 1 mts DIVANO - CAN4D

CAÑO CHAPA NEGRA 4" x 1 mts DIVANO - CAN4D

$408,36

(Impuestos incluidos)

0001530

CAÑO CHAPA NEGRA 5" x 1 mts DIVANO - CAN5D

CAÑO CHAPA NEGRA 5" x 1 mts DIVANO - CAN5D

$520,19

(Impuestos incluidos)

0001531

CAÑO CHAPA NEGRA 6" x 1 mts DIVANO - CAN6D

CAÑO CHAPA NEGRA 6" x 1 mts DIVANO - CAN6D

$612,53

(Impuestos incluidos)

0001499

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 3" DIVANO - CVA3D

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 3" DIVANO - CVA3D

$153,28

(Impuestos incluidos)

0001500

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 4" DIVANO - CVA4D

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 4" DIVANO - CVA4D

$195,44

(Impuestos incluidos)

0001501

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 5" DIVANO - CVA5D

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 5" DIVANO - CVA5D

$357,29

(Impuestos incluidos)

0001502

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 6" DIVANO - CVA6D

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 6" DIVANO - CVA6D

$439,75

(Impuestos incluidos)

0001504

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 8" DIVANO - CVA8D

CURVA ARTICULADA CHAPA GALVANIZADA 8" DIVANO - CVA8D

$875,52

(Impuestos incluidos)

CURVA ARTICULADA CHAPA NEGRA 4" DIVANO - CVN4D

CURVA ARTICULADA CHAPA NEGRA 4" DIVANO - CVN4D

$392,66

(Impuestos incluidos)

CURVA ARTICULADA CHAPA NEGRA 5" DIVANO - CVN5D

CURVA ARTICULADA CHAPA NEGRA 5" DIVANO - CVN5D

$687,12

(Impuestos incluidos)

CURVA ARTICULADA CHAPA NEGRA 6" DIVANO - CVN6D

CURVA ARTICULADA CHAPA NEGRA 6" DIVANO - CVN6D

$808,80

(Impuestos incluidos)

0001488

CURVA CORRUGADA 3" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV345D

CURVA CORRUGADA 3" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV345D

$101,55

(Impuestos incluidos)

0001489

CURVA CORRUGADA 4" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV445D

CURVA CORRUGADA 4" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV445D

$122,63

(Impuestos incluidos)

0001490

CURVA CORRUGADA 5" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV545D

CURVA CORRUGADA 5" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV545D

$306,31

(Impuestos incluidos)

0009715

CURVA CORRUGADA 6" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV645D

CURVA CORRUGADA 6" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV645D

$363,18

(Impuestos incluidos)

0001491

CURVA CORRUGADA 7" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV745D

CURVA CORRUGADA 7" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV745D

$1.079,76

(Impuestos incluidos)

0001492

CURVA CORRUGADA 8" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV845D

CURVA CORRUGADA 8" A 45º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV845D

$1.177,84

(Impuestos incluidos)

0001493

CURVA CORRUGADA 3" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV3D

CURVA CORRUGADA 3" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV3D

$126,46

(Impuestos incluidos)

0001494

CURVA CORRUGADA 4" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV4D

CURVA CORRUGADA 4" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV4D

$143,70

(Impuestos incluidos)

0001495

CURVA CORRUGADA 5" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV5D

CURVA CORRUGADA 5" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV5D

$335,76

(Impuestos incluidos)

0001496

CURVA CORRUGADA 6" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV6D

CURVA CORRUGADA 6" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV6D

$431,91

(Impuestos incluidos)

0001497

CURVA CORRUGADA 7" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV7D

CURVA CORRUGADA 7" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV7D

$1.177,81

(Impuestos incluidos)

0001498

CURVA CORRUGADA 8" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV8D

CURVA CORRUGADA 8" A 90º CHAPA GALVANIZADA DIVANO - CV8D

$1.295,69

(Impuestos incluidos)

0004370

EXTRACTOR EOLICO GALVANIZADO 4" (10 cm) DIVANO - EE4D

EXTRACTOR EOLICO GALVANIZADO 4" (10 cm) DIVANO - EE4D

$2.495,20

(Impuestos incluidos)

0005002

EXTRACTOR EOLICO GALVANIZADO 6" (15 cm) DIVANO - EE6D

EXTRACTOR EOLICO GALVANIZADO 6" (15 cm) DIVANO - EE6D

$2.618,80

(Impuestos incluidos)

0001517

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 4" A 3" DIVANO - RE43D

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 4" A 3" DIVANO - RE43D

$164,78

(Impuestos incluidos)

0001518

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 5" A 4" DIVANO - RE54D

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 5" A 4" DIVANO - RE54D

$184,54

(Impuestos incluidos)

0001519

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 6" A 4" DIVANO - RE64D

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 6" A 4" DIVANO - RE64D

$211,96

(Impuestos incluidos)

0001520

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 6" A 5" DIVANO - RE65D

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 6" A 5" DIVANO - RE65D

$212,08

(Impuestos incluidos)

0001521

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 8" A 6" DIVANO - RE86D

REDUCCION CONICA CHAPA GALVANIZADA 8" A 6" DIVANO - RE86D

$372,99

(Impuestos incluidos)

0001522

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 4" A 3" DIVANO - RR43D

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 4" A 3" DIVANO - RR43D

$325,94

(Impuestos incluidos)

0001523

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 5" A 4" DIVANO - RR54D

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 5" A 4" DIVANO - RR54D

$378,88

(Impuestos incluidos)

0001524

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 6" A 4" DIVANO - RR64D

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 6" A 4" DIVANO - RR64D

$431,85

(Impuestos incluidos)

0001525

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 6" A 5" DIVANO - RR65D

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 6" A 5" DIVANO - RR65D

$431,85

(Impuestos incluidos)

0001526

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 8" A 6" DIVANO - RR86D

REDUCCION RECTA CHAPA GALVANIZADA 8" A 6" DIVANO - RR86D

$938,38

(Impuestos incluidos)

0001505

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 3" CON 2 AROS DIVANO - SO3D

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 3" CON 2 AROS DIVANO - SO3D

$193,52

(Impuestos incluidos)

0001506

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 4" CON 2 AROS DIVANO - SO4D

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 4" CON 2 AROS DIVANO - SO4D

$203,10

(Impuestos incluidos)

0001507

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 5" CON 2 AROS DIVANO - SO5D

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 5" CON 2 AROS DIVANO - SO5D

$274,85

(Impuestos incluidos)

0001508

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 6" CON 2 AROS DIVANO - SO6D

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 6" CON 2 AROS DIVANO - SO6D

$314,07

(Impuestos incluidos)

0001509

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 7" CON 2 AROS DIVANO - SO7D

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 7" CON 2 AROS DIVANO - SO7D

$961,90

(Impuestos incluidos)

0001510

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 8" CON 2 AROS DIVANO - SO8D

SOMBRERO CHAPA GALVANIZADA 8" CON 2 AROS DIVANO - SO8D

$1.001,19

(Impuestos incluidos)

0001511

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 3" DIVANO - SH3D

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 3" DIVANO - SH3D

$526,92

(Impuestos incluidos)

0001512

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 4" DIVANO - SH4D

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 4" DIVANO - SH4D

$603,56

(Impuestos incluidos)

0001513

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 5" DIVANO - SH5D

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 5" DIVANO - SH5D

$1.020,80

(Impuestos incluidos)

0001514

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 6" DIVANO - SH6D

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 6" DIVANO - SH6D

$1.118,98

(Impuestos incluidos)

0001515

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 7" DIVANO - SH7D

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 7" DIVANO - SH7D

$1.864,99

(Impuestos incluidos)

0001516

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 8" DIVANO - SH8D

SOMBRERO TIPO H CHAPA GALVANIZADA 8" DIVANO - SH8D

$2.120,22

(Impuestos incluidos)